Ngày đăng bài: 06/04/2018 01:06
Lượt xem: 7011
Nội quy Trung tâm

NỘI QUY

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Hải Phòng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 440a /QĐ-ĐHHP ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng)

I/ Những quy định chung

            Điều 1. Toàn thể Bạn đọc của Trường Đại học Hải Phòng đều được sử dụng thẻ bạn đọc do Trung tâm cấp để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

            Điều 2. Tuyệt đối không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Khi mất thẻ, bạn đọc phải báo ngay cho bộ phận tin học của Trung tâm để làm thủ tục cấp lại thẻ mới. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

            Điều 3. Khi đến Trung tâm bạn đọc phải mặc trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh chung; tuyệt đối không hút thuốc, không mang và sử dụng những vật dụng dễ cháy nổ vào trong khu vực của Trung tâm.

            Điều 4. Thực hiện nếp sống văn minh: Có thái độ đúng mực, giữ trật tự; không xả rác bừa bãi; không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời khỏi chỗ ngồi; không viết vẽ bậy lên bàn, tường; có ý thức bảo quản tài liệu và trang thiết bị của Trung tâm.

            II/ Quy định tại Phòng Đọc tự chọn (Góc Việt - Mỹ)

             Điều 5. Bạn đọc phải để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản cá nhân. Dùng xong phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

            Điều 6. Tuyệt đối không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được sự đồng ý của cán bộ trung tâm. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về nhà hoặc photo tài liệu, bạn đọc phải làm thủ tục tại quầy phục vụ.

            Điều 7. Bạn đọc tự tìm tài liệu trên giá theo chỉ dẫn hoặc nhờ sự giúp đỡ của cán bộ trung tâm. Tuyệt đối không tráo đổi vị trí của tài liệu; không được rút quá 03 cuốn sách/lần. Dùng xong, cất tài liệu vào nơi quy định; không tự ý để tài liệu lên giá sách.

III/ Quy định tại Phòng máy tính

            Điều 8. Chỉ sử dụng hệ thống máy tính của Trung tâm để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Tuyệt đối không cài đặt hoặc can thiệp vào phần cứng và phần mềm của máy tính. Khi máy tính xảy ra sự cố, không tự ý sửa chữa và cần thông báo ngay cho cán bộ trung tâm.

            Điều 9.  Bạn đọc được sử dụng máy tính miễn phí trong thời gian 60 phút/người/buổi. Khi dùng xong, bạn đọc không tự ý tắt máy; phải sắp xếp chuột, bàn phím, tai nghe, ghế ngồi ngăn nắp.

IV/ Quy định mượn tài liệu

            Điều 10. Bạn đọc điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu. Kiểm tra tình trạng tài liệu (rách, bẩn, mất trang) và báo cho cán bộ trung tâm trước khi ra khỏi quầy phục vụ.

     1. Đối với cán bộ viên chức:

- Số lượng: tối đa 20 cuốn/thẻ.

- Thời gian: 01 năm.

2. Đối với người học:

2.1. Tài liệu tại Kho Giáo khoa - Giáo trình

-  Bạn đọc được mượn tối đa 05 cuốn/thẻ.

- Thời gian: 61 ngày (02 tháng) với mức phí 2000đ/cuốn.

- Nếu hết thời gian trên nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải liên hệ với cán bộ trung tâm để làm thủ tục gia hạn tài liệu.

2.2. Tài liệu tại các Kho khác của Trung tâm

- Bạn đọc được mượn tối đa 02 cuốn/thẻ

- Thời gian: 07 ngày.

- Nếu hết thời gian trên nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải liên hệ với cán bộ trung tâm để làm thủ tục gia hạn tài liệu.

V/ Quy định về bảo vệ tài liệu trong Trung tâm

         Điều 11. Mất sách phải bồi thường gấp 02 lần giá bìa đối với sách xuất bản sau năm 1990 hoặc 02 lần giá photo nếu là sách xuất bản trước năm 1990.

        Điều 12. Xé sách hoặc làm rách nát, bẩn sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

        Điều 13. Làm hỏng nhãn, mã vạch phạt 20.000 đ.

        Điều 14. Bạn đọc mượn tài liệu quá hạn sẽ tính phí 500đ/cuốn/ngày./.

                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                                                                            TS. Đỗ Trọng Quang