Ngày đăng bài: 06/04/2018 01:08
Lượt xem: 7811
HD tra cứu CSDL điện tử
Thông tin tài khoản truy cập các hệ thống cơ sở dữ liệu tại Trung tâm
 

Để truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử và tải tài liệu từ Trung tâm hoặc các đối tác liên kết, bạn đọc cần có tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

Địa chỉ truy cập: 
Tại mục Các đối tác liên kết như hình untitled , bạn đọc chọn CSDL cần truy cập hoặc nhập địa chỉ:

  1. http://lib.dhhp.edu.vn/ - CSDL của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Hải Phòng.
  2. http://lic.vnu.edu.vn/  - CSDL của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  3. http://tailieuso.vimaru.edu.vn - CSDL của Thư viện, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
  4. http://hpstic.vn:5656/ Mạng lưới thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (không cần tài khoản).
  5. http://thuvien.hou.edu.vn/ - CSDL của Thư viện, Trường Đại học Mở Hà Nội.
  6. http://thuvien.hdu.edu.vn/opac/ CSDL của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Hồng Đức.
  7. https://journals.sagepub.com/ - CSDL khối ngành kinh tế do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bạn đọc là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nếu chưa có tài khoản có thể liên hệ:
Chuyên viên Hoàng Thị Minh Hạnh, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Hải Phòng
Email: hanhhtm@dhhp.edu.vn; ĐT: 0936.007.767.