Ngày đăng bài: 15/03/2019 15:44
Lượt xem: 151760
Thông báo trả Thẻ bạn đọc cho sinh viên ĐHK19, CĐK59
Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã in xong Thẻ bạn đọc cho Sinh viên các lớp ĐH K19 và CĐ K59. Vì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo:

Xem chi tiết tại: Thông báo trả thẻ Bạn đọc

Xem chi tiết tại đây: Danh sách sinh viên thiếu ảnh