Ngày đăng bài: 28/06/2024 09:04
Lượt xem: 602
Tham gia Chương trình tập huấn nghiệp vụ thư viện: "Chuẩn hóa dữ liệu - Yêu cầu và Phương pháp"
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ trong công tác thư viện, trường Đại học Hải Phòng đã cử cán bộ tham gia Chương trình tập huấn do Thư viện Quốc Gia Việt Nam tổ chức.

Trong hai ngày, từ 26/6/2024 đến 27/6/2024, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thư viện Quốc gia (TVQG) đã tổ chức lớp tập huấn "Chuẩn hoá dữ liệu – Yêu cầu và phương pháp" nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ, viên chức làm công tác nghiệp vụ đến từ các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, và thư viện lực lượng vũ trang trên toàn quốc, trường Đại học Hải Phòng đã cử cán bộ của Trung tâm Thông tin - Thư viện tham gia chương trình.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên và báo cáo viên đã tập trung vào việc trình bày các yêu cầu chuẩn hóa trong mô tả, truy cập tài nguyên, xử lý tài liệu, và thống nhất tạo lập biểu ghi, dữ liệu thư mục. Đồng thời, họ cũng trang bị kiến thức về chuẩn hóa và xử lý hồi cố dữ liệu thư mục cho người làm công tác thư viện, nhằm đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu và tối ưu hóa quy trình xử lý. Điều này sẽ giúp chuẩn bị sẵn sàng cho việc tạo lập mục lục liên hợp quốc gia, cũng như chia sẻ và liên thông thông tin giữa các thư viện.

Bên cạnh các bài giảng trực tiếp, tài liệu tập huấn "Chuẩn hoá dữ liệu thu mục – Yêu cầu và phương pháp" đã được biên soạn bám sát các tiêu chuẩn quốc tế như MARC21, AACR2, RDA và tham khảo dữ liệu thông tin thư mục thực tế của các thư viện trong nước và nước ngoài. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn về quy trình chuẩn hóa dữ liệu và áp dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Không chỉ là cơ hội học hỏi từ các chuyên gia, buổi tập huấn cũng tạo điều kiện cho các học viên sôi nổi trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý và chuẩn hóa dữ liệu.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các học viên tham gia lớp Tập huấn, đồng thời kỳ vọng rằng kiến thức và kỹ năng được học viên tiếp thu sẽ góp phần nâng cao chất lượng công việc tại các thư viện trên toàn quốc.