Ngày đăng bài: 22/06/2018 11:46
Lượt xem: 5559
Hướng dẫn tìm tài liệu số

Để khai thác tài liệu số bạn đọc cần phải có tài khoản đăng nhập (Do Trung tâm Thông tin - Thư viện cấp sau khi đã đăng ký email và tuân theo các quy định của Trung tâm).

1. Trường hợp tài khoản chưa được kích hoạt

Tài khoản đăng nhập của người dùng được thông báo qua địa chỉ email cá nhân bạn đọc đã cung cấp cho Trung tâm

Để kích hoạt, bạn đọc check email và kích hoạt theo hướng dẫn.

Sau khi click vào link kích hoạt => click Tiếp tục nhập Tên tài khoản và mật khẩu như trong mail báo tài khoản => click Chấp nhận là hoàn tất bước Kích hoạt, xác thực người dùng.

Click vào tên người dùng => Click Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu mặc định.

Sau khi có tài khoản, bạn đọc đăng nhập để khai thác thông tin tài liệu số.

2. Trường hợp đã có tài khoản truy cập Tài liệu số

Từ trang chủ của Trung tâm: lib.dhhp.edu.vn

Bước 1: Nhập tên tài liệu cần tìm vào ô Từ khóa tìm kiếm (B1) => Click vào ô Tìm kiếm (B.2)

Bước 2: Chọn Loại hình => Có bản mềm

Bước 3: Click vào tên tài liệu muốn mượn

Bước 4: Click vào Tài liệu số

 

Bước 5: Click vào tên Tài liệu => Click vào Đồng ý

Bước 6: Giao diện Tài liệu số

 

Tìm tài liệu số của các Thư viện liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện => Click tên trường => Các bước tra cứu theo hướng dẫn của đơn vị liên kết

Các đơn vị liên kết:

1. Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQG Hà Nội: https://lic.vnu.edu.vn/vi

2. Đại học Hàng Hải Việt Nam: http://tailieuso.vimaru.edu.vn/

3. Đại học Mở Hà Nội: http://thuvien.hou.edu.vn/

4. Đại học Hồng Đức: http://thuvien.hdu.edu.vn/opac/

5. Đại học Công nghệ & Quản lý Hải Phòng: https://lib.hpu.edu.vn/

6. Dữ liệu khối ngành kinh tế do Ngân hàng thế giới tài trợ: https://journals.sagepub.com/

7. Mạng lưới Thông tin khoa học & Công nghệ Hải Phòng: http://hpstin.vn/