Ngày đăng bài: 22/06/2018 11:46
Lượt xem: 5910
Hướng dẫn tìm tài liệu in

1. Truy cập Cổng thông tin điện tử

Cách 1: Truy cập trang website: http://lib.dhhp.edu.vn/

Cách 2: Truy cập trang website: http://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu/  chọn mục HP-TTTV

2. Thực hiện tra cứu

Bước 1: Nhập tên tài liệu cần tìm vào ô Từ khóa tìm kiếm (B1) => Click vào ô Tìm kiếm (B.2)

Bước 2: Click vào tên tài liệu muốn mượn

Bước 3: Ghi vào phiếu yêu cầu các thông tin (Theo mẫu):

1. Tên tài liệu (B.1);

2. Ký hiệu phân loại hoặc DDC (B.2);

3. Click vào Đầu mục => Kiểm tra Tình trạng (B.3): “Sẵn sàng” => được mượn; “Hạn trả ” => tài liệu BĐ khác đã mượn;

4. Ghi Mã vạch (B.4): Mã vạch bắt đầu bằng:   

            KM hoặc 103: Kho Mượn Tầng 1;

            KD hoặc 102: Kho Đọc Tầng 2;

            GT hoặc 101: Kho Giáo trình Tầng 3;

            TV; NN; LA hoặc 105; 106; 107: Kho Đọc Tự chọn Tầng 3

Bước 4: Chuyển phiếu yêu cầu cho CBTT và xuất trình thẻ bạn đọc

Lưu ý: Luận văn, luận án, khóa luận và băng đĩa: Sử dụng tại chỗ, không mượn về.