Ngày đăng bài: 06/04/2018 15:16
Lượt xem: 79750
Thông báo Lịch thi học kỳ I, năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ I, năm học 2017 - 2018
-----------------------

 
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi học kỳ I, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

1.Về thời gian tổ chức thi và chấm thi tập trung:
- Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 04/12 - 24/12/2017
- Lịch làm việc mỗi buổi thi:

 
Buổi thi Thi Vấn đáp, Thực hành Thi tự luận, trắc nghiệm
Sáng Bắt đầu từ 7h00 Bắt đầu từ 7h30
Chiều Bắt đầu từ 13h00 Bắt đầu từ 13h30
 
Thời gian chấm thi tập trung:  Từ 11/12 - 29/12/2017

2. Thời gian cập nhật lịch thi và yêu cầu với sinh viên
- Trước ngày 24/11/2017: Hoàn thành cập nhật thông tin lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên.
- Từ ngày 24/11 - 28/11/2017: Sinh viên rà soát lịch thi cụ thể về ca thi, thời gian thi và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv...)
-  Sinh viên phải chủ động theo dõi và cập nhật thông tin về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
- Căn cứ vào Quyết định về việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên của trường Đại học Văn hóa hà Nội, ngày 06/11/2017 sinh viên sự thi bắt buộc phải có thẻ khi dự thi. Trường hợp mất thẻ phải có giấy xác nhận tạm thời (có dán ảnh) do Phòng Công tác sinh viên cấp.