Ngày đăng bài: 25/03/2019 10:44
Lượt xem: 16772
THÔNG BÁO
Danh mục Sách đã bổ sung - đợt 1 theo đề nghị của các đơn vị (tháng 10/2018)

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bổ sung và xử lí xong nghiệp vụ một số sách theo đề nghị bổ sung của các đơn vị (tháng 10/2018).

Vì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc danh mục sách đã bổ sung và sẵn sàng được phục vụ (có danh sách kèm theo) để bạn đọc chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Trân trọng cảm ơn!

Xem chi tiết tại đây: Danh mục sách mới bổ sung đợt 1