Ngày đăng bài: 05/10/2020 15:02
Lượt xem: 39229
Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2020
Ngày 04/10/2020, Trường Đại học Hải Phòng đã công bố điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2020