Ngày đăng bài: 22/03/2023 15:17
Lượt xem: 95920
Ý nghĩa về ngày 26/3
Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi đại diện tiếng nói thanh niên Việt Nam.

Ngày 26/3 là ngày mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng cách mạng mà còn là ngày để tất cả nhìn lại sự trưởng thành của thế hệ tương lai, thế hệ thanh niên trẻ trong sự nghiệp phát triển xây dựng Tổ Quốc ngày một tốt đẹp. Tới nay, Đoàn Thanh niên đã tập hợp những thanh niên yêu nước nhiệt huyết được rèn luyện qua các thời kỳ cùng cống hiến cho đất nước từ hành động nhỏ đến lớn, hết lòng phục vụ nhân dân và tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trải qua suốt hơn 90 năm phát triển, Đoàn thanh niên tự nhận thức phải luôn tiếp tục phát huy không ngừng bản chất đoàn viên trung thành, tổ chức động viên những bạn trẻ, thường xuyên bổ sung lực lượng, lớp học đoàn viên đặc biệt nhất chính là bốn truyền thống quý báu:

- Một là truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu quê hương, trung thành tuyệt đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

- Hai là sự nhiệt huyết, dũng cảm, không ngại khó khăn, thử thách tình nguyện xung kích cách mạng. Luôn sẵn sàng cho các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

- Ba là truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, không gây chia rẽ trong nội bộ, biết yêu thương, giúp đỡ nhau với tấm lòng nhân đạo cao cả.

- Bốn là truyền thống ham học hỏi, ham tìm tòi, hiểu biết, luôn có ý chí vượt khó, học tập cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Thế hệ trẻ chúng ta vẫn đã và đang tiếp tục ra sức rèn luyện, trau dồi lý tưởng "Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" thi đua cùng nhau dạy tốt - học tập tốt, tiến quân vào khoa học công nghệ, thi đua lập nghiệp lao động sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng một trường học thân thiện học sinh tích cực, xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đã đề ra góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vì một tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và toàn dân tộc.