Ngày đăng bài: 24/05/2023 15:59
Lượt xem: 99221
Công khai thông tin luận án Tiến sĩ
Tên luận án: (Luận án đăng công khai trước khi bảo vệ) Giải pháp phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á/ Tác giả: NCS Lê Thị Như Quỳnh/ Người hướng dẫn: 1. PGS. TS Phạm Văn Cương; 2. PGS. TS Nguyễn Hoài Nam.

CÔNG KHAI LUẬN ÁN

TT

Nội dung luận án

Mã ngành

Ngày đăng

Chi tiết

1

Tên luận án: (Luận án đăng công khai trước khi bảo vệ) Giải pháp phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường Đông Bắc Á.

Tác giả: Nghiên cứu sinh Lê Thị Như Quỳnh

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS Phạm Văn Cương;

                                 2. PGS. TS Nguyễn Hoài Nam

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Hải Phòng, 2023

9.31.01.10

25.04.2023

Click để Dowload