Ngày đăng bài: 12/10/2023 11:12
Lượt xem: 85279
Lịch sử ra đời, ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10)
Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập

Lịch sử Việt Nam từ ngàn đời sẽ mãi khắc tên những nữ anh hùng, trung kiên, bất khuất dám đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược như Bà Trưng, Bà Triệu; Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Chị Út Tịch,…

 Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập. Với cương lĩnh: “Nam nữ bình quyền”, Đảng ta đã sớm xác định được vai trò quan trọng của phụ nữ trong công cuộc giải phóng đất nước. Đảng đặt ra mục tiêu: Phụ nữ phải được tham gia các đoàn thể Cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ yêu nước tham gia Cách mạng. Cũng chính vì mục tiêu đó ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Đây cũng là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, có một tổ chức riêng dành cho phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp Cách mạng, cũng là ngày mà người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước.

Trong công cuộc giải phóng đất nước người phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cống hiến cho đất nước những người chồng, người con xuất sắc. Họ còn là những chiến sĩ kiên cường, anh dũng trên các chiến trường. Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nước nhà. Đúng như lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Hơn 90 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm là ngày mà cả đất nước, xã hội, những người chồng, người con ghi nhận những đóng góp to lớn của các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em, những người xứng đáng với 8 chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Một số hình ảnh nữ viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin – Thư viện