Ngày đăng bài: 14/09/2023 07:50
Lượt xem: 8028
Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Thư viện.
Nhằm giúp bạn đọc tra cứu tài liệu Thư viện một cách nhanh chóng, chính xác mời bạn đọc xem cách hướng dẫn tra cứu tài liệu sau:

 I/ Hướng dẫn tra cứu tài liệu in

1. Truy cập Cổng thông tin điện tử

Cách 1: Truy cập trang website: https://lib.dhhp.edu.vn/

Cách 2: Truy cập trang website: https://dhhp.edu.vn/vi/trang-chu/  chọn mục HP-TTTV

2. Thực hiện tra cứu

2.1 . Tìm kiếm tài liệu

Cách 1: Tìm kiếm nhanh tài liệu:

Bạn đọc nhập từ khóa cần tìm vào ô TÌM KIẾM trên giao diện trang chủ

Cách 2: Tìm kiếm theo các phương thức:

Trên giao diện trang chủ bạn đọc kích chọn mục TRA CỨU để tìm thông tin về tài liệu theo các công cụ tìm kiếm như: Tìm lướt, tìm theo từ khóa, tìm chuyên gia, tìm toàn văn, tra cứu liên thư viện, tài liệu mới.

 2.2 Xem thông tin tài liệu

          - Sau khi tìm kiếm hệ thống đưa ra danh sách kết quả tìm kiếm bạn đọc lựa chọn kết quả phù hợp nhất và click chọn chi tiết để xem thông tin tài liệu.

Lưu ý: có thể sử dụng dấu % để tìm kiếm. Ví dụ:

  • % Điện Biên phủ: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần tìm kiếm kết thúc bằng từ “Điện Biên phủ”
  • Điện Biên phủ%: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần tìm kiếm bắt đầu bằng cụm từ“Điện Biên phủ”
  • %Điện Biên phủ %: kết quả sẽ hiển thị các tài liệu mà phần giữa của phần tìm kiếm có cụm từ “Điện Biên phủ”

- Hệ thống hiển thị thông tin thư mục của một tài liệu bao gồm:

+Thông tin Mô tả: Hiển thị thông tin cơ bản của tài liệu

Giao diện thông tin mô tả

Thông tin Marc: Hiển thị thông tin theo các trường tin trong tiêu chuẩn Marc

Giao diện thông tin MARC

+Thông tin Đầu mục: Hiển thị thông tin số bản in, mã vạch, vị trí kho và tình trạng của tài liệu.

 Giao diện thông tin đầu mục

2.3 Ghi thông tin vào phiếu yêu cầu

Ghi thông tin Nhan đềMôn loại (DDC: môn loại kho GT hoặc 101; Ký hiệu phân loại: môn loại các kho: KD hoặc 102, KM hoặc 103, TV hoặc 107, NN hoặc 106, LV, LA hoặc 105, đề tài hoặc 109)

Trong đó:

KD hoặc 102: Tài liệu kho đọc (Tầng 2)

KM hoặc 103: Tài liệu kho mượn (Tầng 1)

GT hoặc 101: Tài liệu kho Giáo trình (Tầng 3)

TV hoặc 107, NN hoặc 106: Tài liệu kho đọc mở, tự chọn (Tầng 3)

LV, LA hoặc 105 tài liệu Luận Văn-Luận án và đề tài hoặc 109  nghiên cứu tài liệu kho đọc mở, tự chọn (Tầng 3)

=> Kích vào Đầu mục(chỉ số lượng tài liệu) xem tình trạng => ghi Mã vạch

Tài liệu số(chỉ số lượng): nếu biểu thị chỉ số 0 là không có, đọc tài liệu bản mềm file PDF

Ghi chú: Xem tình trạng:

Sẵn sàng: Được mượn;

Đang xử lý: Chưa được mượn;

Đang chờ thanh lý: Không được mượn;

Hạn trả: Đang mượn

2.4: Chuyển phiếu cho Cán bộ Trung tâm

- Bạn đọc chuyển phiếu yêu cầu cho Cán bộ Trung tâm đồng thời xuất trình thẻ bạn đọc

Ví dụ: Cách Ghi Phiếu yêu cầu chuẩn như  sau:

Bạn đọc mượn sách tại quầy phục vụ: xuất trình thẻ và gửi phiếu yêu cầu cho cán bộ thư viện.

  • Sách mượn đọc tại chỗ: bạn đọc mượn/trả sách tại quầy phục vụ, mỗi lần mượn 02 cuốn và trả sách trong mỗi buổi.
  • Sách mượn về nhà:  bạn đọc được mượn sách miễn phí. Số lượng mượn tối đa 2 cuốn/1lần/mỗi phòng, thời gian tối đa là 07 ngày và gia hạn 1 lần để tăng thời gian mượn. Phòng Giáo trình được mượn 05 cuốn/tối đa 02 tháng. 
  • Luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình và bài giảng của giảng viên Nhà trường: sử dụng tại chỗ, không mang ra khỏi phòng.

Bạn đọc mượn sách tại phòng Đọc tự chọn: bạn đọc tra cứu qua máy tính trước rồi tự vào kho lấy sách, hoặc vào kho tự chọn sách thông qua chỉ dẫn trên giá sách.

II/ Hướng dẫn tra cứu tài liệu số

- Bước 1:  Chọn loại hình tài liệu “có bản mềm” => Tìm kiếm

- Bước 2:  Chọn tài liệu trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhấp vào đường link tài liệu để xem nội dung tài liệu số

Giao diện Nội dung tài liệu số

Bạn đọc tham khảo tạiTài liệu hướng dẫn bạn đọc sử dụng Thư viện