Ngày đăng bài: 08/07/2021 16:03
Lượt xem: 70697
Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô thuộc dự án Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học (SAHEP)
Trong khuôn khổ triển khai dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

          Sáng ngày 07/7/2021, Trường Đại học Hải Phòng đã tham gia buổi Tập huấn hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô cho các Trường thành viên thuộc dự án. Tham dự buổi tập huấn có TS. Đỗ Trọng Quang - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hải Phòng, cùng các đ/c lãnh đạo đại diện các đơn vị: Đào tạo, Khoa học Công nghệ, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, cán bộ giảng viên các khoa: KT&QTKD, Kế toán - Tài chính, Lý luận chính trị, Du lịch cùng toàn thể cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Hải Phòng.

          Đây là buổi tập huấn (online) nhằm hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô mà nhà cung cấp thực hiện kèm theo hợp đồng cho đối tượng là đại diện lãnh đạo thư viện và cán bộ thư viện của các trường thành viên thuộc dự án Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học (SAHEP). Nội dung chính của buổi tập huấn nhằm đào tạo, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về các bộ cơ sở dữ liệu cùng thao tác truy cập trực tuyến Bộ cơ sở dữ liệu và cách tìm kiếm trích xuất dữ liệu…

TS. Đỗ Trọng Quang - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện phát biểu, giới thiệu về buổi tập huấn

          Buổi tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án thành phần: “Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án có 45 trường đại học/học viện tham gia, với 06 trường thành viên trong đó đầu mối là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

          Dự án nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu đến khoa học, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam tập trung chuyên sâu cho khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị, kinh doanh trong Mạng lưới các trường đại học, học viện, có đào tạo về kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam.

          Mục tiêu cụ thể của dự án là tăng số người học, giảng viên tiếp cận và được sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử nội sinh, ngoại sinh; ứng dụng bài giảng điện tử trong quá trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Ngoài ra, dự án còn kết nối các nhà khoa học trong hợp tác, chia sẻ kết quả nghiên cứu; thu hút người học, giảng viên đến tra cứu, sử dụng tài liệu tại thư viện trung tâm, qua đó lan tỏa tác động ảnh hưởng đến các đối tượng hưởng lợi.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên trường Đại học Hải Phòng tham dự buổi tập huấn