Ngày đăng bài: 02/01/2020 09:04
Lượt xem: 162866
THÔNG BÁO( lần 2) Về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19, CĐK59
Thực hiện theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường đã ban hành thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên các lớp ĐHK19,CĐK59 nhằm kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ cho sinh viên