Ngày đăng bài: 22/09/2020 14:24
Lượt xem: 1753
Thông báo về việc sử dụng tài khoản truy cập nguồn học liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn học liệu và tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy của CBGV Nhà trường