Ngày đăng bài: 15/03/2021 14:20
Lượt xem: 713
Danh mục tài liệu bổ sung (tháng 09/2019)
Nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, SV nhà trường. Trung tâm đã bổ sung thêm sách mới theo đề nghị của Khoa/Viện (đợt tháng 09/2019)

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bổ sung và xử lí xong nghiệp vụ một số sách theo đề nghị bổ sung của các đơn vị (tháng 09/2019).

Vì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc danh mục sách đã bổ sung và sẵn sàng được phục vụ (có danh sách kèm theo) để bạn đọc chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Trân trọng cảm ơn!

1. Danh mục bổ sung sách Tiếng Việt

2. Danh mục bổ sung sách Ngoại văn