Ngày đăng bài: 14/04/2022 09:41
Lượt xem: 8854
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Từ ngày 14/4 - 21/4/2022, Nhà trường tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và xếp sách nghệ thuật nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Hòa cùng không khí kỉ niệm 63 năm ngày thành lập Trường Đại học Hải Phòng (20/04/1959-20/04/2022) và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Nhà trường đã  tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có  trưng bày, giới thiệu sách và xếp sách nghệ thuật diễn ra tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, thời gian từ ngày 14/4 - 21/4/2022, một số hình ảnh tại Trung tâm:

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” tiếp tục được tổ chức nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc, giá trị của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc đối với việc xây dựng một xã hội tri thức, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có trí tuệ, có nhân cách, lối sống lành mạnh, có năng lực tiếp nhận, khả năng tư duy, sáng tạo, cập nhật tri thức không ngừng, thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Từ đó tạo động lực thúc đẩy trách nhiệm tham gia của người dân và toàn xã hội trong việc đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, hướng việc đọc sách trở thành một thói quen và một nét đẹp không thể thiếu trong cộng đồng.