Ngày đăng bài: 10/07/2022 17:25
Lượt xem: 9869
Danh mục tài liệu bổ sung (Tháng 6 năm 2022)
Nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, SV Nhà trường. Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bổ sung thêm sách mới theo đề nghị của Khoa/Viện

           Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bổ sung và xử lí xong nghiệp vụ một số sách theo đề nghị bổ sung của các đơn vị.

          Vì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc danh mục sách đã bổ sung và sẵn sàng được phục vụ (có danh sách kèm theo) để bạn đọc chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

           Trân trọng cảm ơn!

Bạn đọc có thể tải file tại đây: Danh mục bổ sung tài liệu (Tháng 6/2022)