Ngày đăng bài: 11/04/2023 10:02
Lượt xem: 8661
Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 1)
Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 1).

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã bổ sung và xử lí xong nghiệp vụ một số tài liệu mua mới, biếu tặng, nộp lưu chiểuVì vậy, Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể bạn đọc danh mục sách mới năm 2023 (có danh sách kèm theo) để bạn đọc chủ động trong việc tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

           Trân trọng cảm ơn!

TT Nhan đề Tác giả Năm XB Nhà XB Nguồn bổ sung
1 Hướng dẫn thiết kế công trình thể thao TS. Nguyễn Quang Tuấn 2018 Xây dựng TS. Nguyễn Quang Tuấn - Khoa Xây dựng tặng
2 Giáo trình Khởi sự kinh doanh TS. Đỗ Minh Thụy,
TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2017 Xây dựng TS. Đỗ Minh Thụy - Khoa Kinh tế và QTKD tặng
3 Giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam TS. Võ Thị Thu Hà,
 Ths. Bùi Thị Hồng Thoa,
Ths. Hoàng Thị Mỹ
2022 ĐH Quốc gia Hà Nội Khoa Du lịch nộp lưu chiểu
4 Giáo trình Lịch sử tôn giáo TS. Vũ Thị Hồng Chuyên,
TS. Võ Thị Thu Hà
2022 Khoa học xã hội Khoa Du lịch nộp lưu chiểu
5 Lịch sử quan hệ quốc tế Trần Thị Vinh, Lê Văn Anh 2016 NXB ĐHSP Trung tâm TT-TV mua
6 Giao tiếp sư phạm Trần Quốc Thành  2018 NXB ĐHSP Trung tâm TT-TV mua
7 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học Dương Dáng Thiên Hương  2017 NXB ĐHSP Trung tâm TT-TV mua
8 Công tác xã hội với trường học Nguyễn Hiệp Thương  2020 NXB Giáo Dục Trung tâm TT-TV mua
9 Kế toán thuế TS Vũ Thị Kim Anh, PGS TS Hà Thị Thúy Vân, PGS TS Trần Mạnh Dũng 2021 Tài chính Trung tâm TT-TV mua
10 Hiến pháp Việt nam    2022 Lao động Trung tâm TT-TV mua
11 Giáo trình Triết học Mác Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo  2021 Chính Trị QG Trung tâm TT-TV mua
12 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo  2021 Chính Trị QG Trung tâm TT-TV mua
13 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo  2021 Chính Trị QG Trung tâm TT-TV mua
14 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo  2021 Chính Trị QG Trung tâm TT-TV mua
15 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) Bộ Giáo dục và đào tạo  2021 Chính Trị QG Trung tâm TT-TV mua
16 Hoa cúc vàng thơ Nguyễn Đức Thuận 2023 Hội Nhà Văn Trung tâm TT-TV mua

Bạn đọc có thể tải file tại đây: Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 1)