Dòng Nội dung
1
Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản : Luận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Xuân Sơn; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng : Nxb. Trường Đại học Hải Phòng, 2011
71tr. ; 30cm

Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản; Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam ra thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.
Đầu mục:1
2
Biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại Một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT.2021.05 / Trần Kim Hương
Hải Phòng, 2021
62tr. + CD ; 30cm.

Trình bày thực trạng vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Một số kiến nghị nhằm vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
Đầu mục:1

3
Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy hải sản của người Ninh Bình / Mai Đức Hạnh, Đỗ Thị Bảy
H. : Khoa học xã hội, 2010
284tr. ; 21cm

Giới thiệu về vùng đất và con người Ninh Bình cùng những công cụ đánh bắt thủ công truyền thống thủy hải sản mà người dân đã tự chế ra để sử dụng có ý nghĩa rất lớn trong việc nuôi trồng thủy sản, kinh nghiệm đánh bắt thủy sản, chế biến thủy hải sản với đời sống của người dân Ninh Bình
Đầu mục:1
4
Đánh giá lợi thế so sánh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Minh Tiệp
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2015
69tr. : bảng minh họa ; 30cm

Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về lợi thế so sánh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản. Một số biện pháp duy trì và phát triển lợi thế so sánh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản cho các doanh nghiệp thủy sản Hải Phòng
Đầu mục:1

5
Giáo trình thuỷ sản / Trần Văn Vỹ
H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2005
244tr. ; 24cm


Đầu mục:10