• Sách
  • 511
    <140=Một trăm bốn mươi> bài toán chuyển động đều giải bằng số học :
Giá tiền 7000VND
Kí hiệu phân loại 511
Tác giả CN Nguyễn Danh Ninh
Nhan đề <140=Một trăm bốn mươi> bài toán chuyển động đều giải bằng số học : Dùng cho: Học sinh lớp 5, 6, giáo viên, cha mẹ học sinh / Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thuỵ
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1995
Mô tả vật lý 164tr;21cm
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Tác giả(bs) CN Vũ Dương Thuỵ
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06016666-8
000 00025nam a2200024 a 4500
0017280
0021
0047746
008051208s1995 vie
0091 0
020 |c7000VND
039|y20051208091600|zlibol55
041 |avie
084 |a511
1001 |aNguyễn Danh Ninh
245 |a<140=Một trăm bốn mươi> bài toán chuyển động đều giải bằng số học :|bDùng cho: Học sinh lớp 5, 6, giáo viên, cha mẹ học sinh / |cNguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thuỵ
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1995
300 |a164tr;|c21cm
653 |aTiểu học
653 |aToán học
653 |aBài tập toán
653 |aSách giáo viên
700 |aVũ Dương Thuỵ
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06016666-8
890|a3|b17
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016666 Kho mượn 511 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM06016667 Kho mượn 511 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM06016668 Kho mượn 511 Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào