• Sách
  • 895.922 N455QU
    Đường đi trong lòng mình :
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Nông Quốc Lập
Nhan đề Đường đi trong lòng mình : Tiểu thuyết / Nông Quốc Lập
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 485tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001649
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141171
0021
004BAB98A64-134D-4FD3-AD93-8718D15FB9EB
005202111171609
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20211117160942|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bN455QU
100 |aNông Quốc Lập
245 |aĐường đi trong lòng mình : |bTiểu thuyết / |cNông Quốc Lập
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a485tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001649
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001649 Tiếng Việt 895.922 N455QU Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào