• Sách
  • 51(083)
    <172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số /
Giá tiền 10.200VND
Kí hiệu phân loại 51(083)
Tác giả CN Lê Khắc Bảo
Nhan đề <172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số / Lê Khắc Bảo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2003
Mô tả vật lý 211tr;21cm
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Đại số sơ cấp
Từ khóa tự do Giải tích toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Toán học
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06006567-9
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM06016282-6
000 00025nam a2200024 a 4500
00112910
0021
00413741
008051208s2003 vie
0091 0
020 |c10.200VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a51(083)
1001 |aLê Khắc Bảo
245 |a<172=Một trăm bảy mươi hai> bài toán có chứa tham số / |cLê Khắc Bảo
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2003
300 |a211tr;|c21cm
653 |aBài tập toán
653 |aĐại số sơ cấp
653 |aGiải tích toán học
653 |aHình học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aToán học
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06006567-9
852|a100|bKho mượn|j(5): KM06016282-6
890|a8|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016282 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
2 KM06016283 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
3 KM06016284 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KM06016285 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
5 KM06016286 Kho mượn 51(083) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
6 KD06006567 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD06006568 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
8 KD06006569 Kho đọc 51(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào