• Sách
  • 510(083)
    <40=Bốn mươi> đề toán luyện thi lớp 5 /
Giá tiền 7000VND
Kí hiệu phân loại 510(083)
Tác giả CN Vũ Dương Thuỵ
Nhan đề <40=Bốn mươi> đề toán luyện thi lớp 5 / Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Danh Ninh
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1995
Mô tả vật lý 143tr;21cm
Từ khóa tự do Đề thi
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Danh Ninh
000 00025nam a2200024 a 4500
0017273
0021
0047730
008051208s1995 vie
0091 0
020 |c7000VND
039|y20051208091600|zlibol55
041 |avie
084 |a510(083)
1001 |aVũ Dương Thuỵ
245 |a<40=Bốn mươi> đề toán luyện thi lớp 5 / |cVũ Dương Thuỵ, Nguyễn Danh Ninh
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1995
300 |a143tr;|c21cm
653 |aĐề thi
653 |aSách luyện thi
653 |aToán học
700 |aNguyễn Danh Ninh
890|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần

Không có liên kết tài liệu số nào