• Sách
  • 91(N414)
    <100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc /
Giá tiền 38000VND
Kí hiệu phân loại 91(N414)
Tác giả CN Đặng Thanh Tịnh
Nhan đề <100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc / Đặng Thanh Tịnh ch.b
Thông tin xuất bản H.:Văn hoá thông tin,2002
Mô tả vật lý 403tr;19cm
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Danh lam thắng cảnh
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Văn hoá
Từ khóa tự do Kinh tế
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06015681
000 00025nam a2200024 a 4500
00111124
0021
00411920
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c38000VND
039|y20051208092600|zlibol55
041 |avie
084 |a91(N414)
1001 |aĐặng Thanh Tịnh
245 |a<100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc / |cĐặng Thanh Tịnh ch.b
260 |aH.:|bVăn hoá thông tin,|c2002
300 |a403tr;|c19cm
653 |aĐịa danh
653 |aTrung Quốc
653 |aChính trị
653 |aDanh lam thắng cảnh
653 |aĐịa lí
653 |aVăn hoá
653 |aKinh tế
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06015681
890|a1|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD06015681 Kho đọc 91(N414) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào