• Sách
  • PH104QU
    Các chuyên đề nâng cao toán THPT đại số và giải tích :
Giá tiền 23000VND
DDC
Kí hiệu phân loại 517.12(083)
Kí hiệu phân loại 517.2
Tác giả CN Phạm Quốc Phong
Nhan đề Các chuyên đề nâng cao toán THPT đại số và giải tích : Dùng cho học sinh khá giỏi, 10,11,12, bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi vào đại học / Phạm Quốc Phong
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2004
Mô tả vật lý 327tr. ;21cm
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Địa chỉ 100Kho đọc(3): KD06022636-7, KD06023679
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06028073, KM06029006-7
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001622
000 00715nam a2200277 4500
00116357
0021
00417222
008060526s2004 vm| vie
0091 0
020|c23000VND
039|y20060526103600|zyennth
041|avie
044|avm
082|bPH104QU
084|a517.12(083)
084|a517.2
1001 |aPhạm Quốc Phong
24500|aCác chuyên đề nâng cao toán THPT đại số và giải tích :|bDùng cho học sinh khá giỏi, 10,11,12, bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi vào đại học / |cPhạm Quốc Phong
260 |aH. :|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2004
300 |a327tr. ;|c21cm
653|aPhương trình
653|aSách luyện thi
653|aBài tập đại số
653|aBài tập giải tích
852|a100|bKho đọc|j(3): KD06022636-7, KD06023679
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06028073, KM06029006-7
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001622
890|a7|b67
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001622 Tiếng Việt PH104QU Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
2 KM06029006 Kho mượn PH104QU Sách tham khảo 5 Sẵn sàng
3 KM06029007 Kho mượn PH104QU Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
4 KM06028073 Kho mượn PH104QU Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
5 KD06023679 Kho đọc PH104QU Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
6 KD06022636 Kho đọc PH104QU Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD06022637 Kho đọc PH104QU Sách tham khảo 2 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào