• Sách
  • 895.922 TR121TH
    Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn).
Giá tiền 0 VND
DDC 895.922
Tác giả CN Trần Thị Băng Thanh
Nhan đề Tuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn). T.1 / Ch.b.: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 943tr. ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu một số tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp trước tác và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Ich, Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực...
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Từ khóa tự do Tạp văn
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phạm Ngọc Lan
Từ khóa tự do Phan Huy Bích
Từ khóa tự do Phan Huy Cận
Từ khóa tự do Phan Huy Ôn
Tác giả(bs) CN Phan Huy Thực
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001271
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140650
0021
004647C787C-7ADC-489B-A08D-01989AD37B2A
005202011270943
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c0 VND
039|y20201127094326|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTR121TH
100 |aTrần Thị Băng Thanh
245 |aTuyển tập dòng văn Phan Huy (Nhánh Sài Sơn). |nT.1 / |cCh.b.: Trần Thị Băng Thanh, Phạm Ngọc Lan; Tuyển chọn, giới thiệu, dịch, chú thích: Phạm Văn Ánh...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a943tr. ; |c24cm.
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu một số tác gia tiêu biểu trong dòng văn Phan Huy, sự nghiệp trước tác và sáng tác cùng với những cống hiến phong phú đa dạng của Phan Huy Ich, Phan Huy Ôn, Phan Huy Thực...
653 |aVăn học cận đại
653 |aTạp văn
653 |aViệt Nam
653|aPhạm Ngọc Lan
653|aPhan Huy Bích
653|aPhan Huy Cận
653|aPhan Huy Ôn
700 |aPhan Huy Thực
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001271
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001271 Tiếng Việt 895.922 TR121TH Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào