• Đề tài
  • 428 Đ312M
    Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh /
DDC 428
Tác giả CN Đinh Minh Thu
Nhan đề Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh / Đinh Minh Thu, Nguyễn thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Quế, Phạm Thị Mến
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2024
Mô tả vật lý 112tr. : hình vẽ, bảng biểu minh họa ; 30cm.
Phụ chú Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: GT.XHNV.2023.04
Từ khóa tự do Dạy học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Đinh Minh Thu
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Mai Nga
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Giang
Tác giả(bs) CN Phạm Hải Yến
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000265
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143115
0026
0047896BE96-3BB8-4903-9602-C7234A79ED73
005202404120941
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240412094200|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bĐ312M
100 |aĐinh Minh Thu
245 |aGiáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh / |cĐinh Minh Thu, Nguyễn thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Quế, Phạm Thị Mến
260 |aHải Phòng, |c2024
300 |a112tr. : |bhình vẽ, bảng biểu minh họa ; |c30cm.
500 |aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: GT.XHNV.2023.04
653 |aDạy học
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ thông tin
653|aHải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aĐinh Minh Thu
700|aĐặng Thị Mai Nga
700|aNguyễn Thị Quế
700|aNguyễn Thị Thùy Giang
700|aPhạm Hải Yến
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000265
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000265 Đề tài 428 Đ312M Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng