Ngày đăng bài: 21/04/2023 09:28
Lượt xem: 7713
Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 2)
Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 2).

 

TT Tên sách Nhà xuất bản Năm XB
1 An ninh nguồn nước ở Việt Nam KHKT 2022
2 Báo chí chính trị và cuộc sống Lý luận Chính trị 2022
3 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Lý luận Chính trị 2022
4 Bon Tiang cứ Bing, Jông, Diăn, Dje - Otndrong Mnông BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
5 Bóng chiều Thăng Long BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
6 Bông Sen vàng BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
7 Các nguyên lý sản xuất sạch hơn và áp dụng trong thực tiễn KHKT 2022
8 Cẩm nang và giải pháp phòng, chống lũ, ngập lụt, sạt lở đất cho các đối tượng trong xã hội Xây dựng 2022
9 Chất thải công nghiệp thực phẩm KHKT 2022
10 Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ĐHQG 2022
11 Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện CT mục tiêu QG giai đoạn 2021-2025 Tài chính 2022
12 Chủ động tích cực hội nhập QT toàn diện Lý luận Chính trị 2022
13 CNTT địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại VN KHKT 2022
14 Cơ chế chính sách về giá của dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực VH, TT và thông tin truyền thông Tài chính 2022
15 Công nghệ phụ gia nhựa  phân hủy sinh học KHKT 2022
16 Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng Lý luận Chính trị 2022
17 Đa dạng VH trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam ĐHQG 2022
18 Dăm Duông cứu nàng Bar Ma-H'muan Xơ đăng - Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
19 Đảng CSVN lãnh đạo đấu tranh bảo vệ Lý luận Chính trị 2022
20 Đập xà lan KHKT 2022
21 Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế Lý luận Chính trị 2022
22 Đi bộ và sức khỏe Thể thao & DL 2022
23 Di truyền học hệ thống ĐHQG 2022
24 Địa chất pliocen - Đệ tứ vùng biển VN ĐHQG 2022
25 Địa tin học và mô hình hóa trong QL tài nguyên môi trường ĐHQG 2022
26 Gắn kết du lịch và thể thao Thể thao & DL 2022
27 Giải mã kho báu văn chương Q.1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
28 Giải mã kho báu văn chương Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
29 Giám sát thi công, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc chương trình nông thôn mới Xây dựng 2022
30 Giảng văn Truyện Kiều BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
31 Giông cưới nàng Khỉ - Hơmon Bahnar Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
32 Giông đạp đủ núi đá cao ngất -  Hơmon Bahnar Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
33 Giông làm nhà mồ - Hơmon Bahnar Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
34 Giông, Giơ mồ coi từ nhỏ -  Hơmon Bahnar Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
35 Hành trình tri thức thời kinh tế số ĐHQG 2022
36 Hệ thống cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động tự chủ Tài chính 2022
37 Hoa dâm bụt BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
38 Hóa học môi trường ĐHQG 2022
39 Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyê hải Bắc bộ thích ứng với biến đổi khí hậu Xây dựng 2022
40 Ký sự lên kinh BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
41 Mảnh trăng Tô Lịch BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
42 Nắng kinh thành BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
43 NC Cơ sở lý luận VH trong bối cảnh hiện nay Lý luận Chính trị 2022
44 Ngọn bút trong sương BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
45 Người lính nhà văn T.1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
46 Người lính nhà văn T.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
47 Người mang biệt danh Cây gỗ mun BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
48 Nguyễn Bính và tôi BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
49 Nhà ở cao tầng ở trong đô thị - sử dụng - những nguy cơ - giải pháp Xây dựng 2022
50 Nhật ký một chặng đường BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
51 Nhớ nguồn BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
52 Những năng động KT-XH vùng biên giới Việt - Trung giai đoạn 1990 đến nay ĐHQG 2022
53 Những thách thức toàn cầu và vấn đề an ninh tài chính của Việt Nam ĐHQG 2022
54 Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam Thể thao & DL 2022
55 Prebiotic - triển vọng ứng dựng trong công nghiệp 4.0 ở VN KHKT 2022
56 Quản trị tài nguyên - môi trường VN T.2 KHKT 2022
57 Ruộng đất nông nghiệp nông thôn VN ĐHQG 2022
58 Sáng chế với chiến lược phát triển công nghệ của DN KHKT 2022
59 Sơn Tùng tuyển tập Phần 1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
60 Sơn Tùng tuyển tập Phần 2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
61 Sơn Tùng tuyển tập Phần 3 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
62 Sự tích bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông T1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
63 Sự tích bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông T2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
64 Sự tích bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông T3 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
65 Thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng Xây dựng 2022
66 Ti ăng bán tượng gỗ BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
67 Ti ăng lấy ché con mèo BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
68 Ti ăng lấy ché rlung con hổ BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
69 Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân Đồng bằng sông Hồng hiện nay ĐHQG 2022
70 Trái tim quả đất BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
71 Tranh chấp bộ chiêng giữa bon Tiăng và Sơm... Q.2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
72 Truyện cổ tích về địa danh Việt Nam Q.1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
73 Truyện thơ Thái ở Việt Nam ĐHQG 2022
74 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T1 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
75 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T2 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
76 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T3 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
77 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T4 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
78 Tuyển tập Vũ Trọng Phụng T5 BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022
79 ƯD kết quả nghiên cứu KH vào phát triển KTXH ở Việt Nam hiện nay Lý luận Chính trị 2022
80 Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững ĐHQG 2022
81 Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn Xây dựng 2022
82 Văn hóa giáo dục ở VN giai đoạn 1884-1945 ĐHQG 2022
83 Vật liệu hấp thu trong khắc phục sự cố tràn dầu KHKT 2022
84 Vi khuẩn nọi sinh và tiềm năng ứng dụng ĐHQG 2022
85 Wave propagation in layered ctructures ĐHQG 2022
86 Xuân về bản BQL Chương trình "Nghiên cứu và XD CSDL và công bố tác phẩm VHNT VN" 2022

Bạn đọc có thể tải file tại: Danh mục sách mới năm 2023 (đợt 2)