Lịch sử mỹ thuật Việt Nam

Đại học Sư phạm 2012

Phạm Thị Chỉnh
.MB ( 0 )

Tài liệu Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam nhằm giúp các bạn tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình thời tiền sử và các đời vua Hùng, thời kỳ Bắc thuộc, thời độc lập tự chủ trong chế độ phong kiến, mỹ thuật thời kỳ Pháp thuộc, mỹ thuật sau khi dành độc lập, đấu tranh thống nhất đất nước và hiện nay và một số nền nghệ thuật các dân tộc ít người. Mời bạn đọc cùng tham khảo trực tiếp cuốn sách thú vị này tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hải Phòng theo đường link sau: https://lib.dhhp.edu.vn