Giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội 2022
141
Võ Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Thoa, Hoàng Thị Mỹ ( Đồng chủ biên)
.MB ( 0 )

Giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam trình bày khái quát chung về ẩm thực Việt Nam; ẩm thực Việt Nam theo vùng miền, văn hóa ẩm thực với hoạt động du lịch.

Cuốn sách gồm 4 chương:

        Chương I: Khái quát chung về ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Hệ thống các khái niệm trong ẩm thực. Khái quát đặc trưng về văn hóa ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Việt Nam trong quá trình lịch sử, phân tích các nhân tố góp phần hình thành ẩm thực Việt Nam.

       Chương II: Những đặc điểm chủ yếu trong ẩm thực Việt Nam

Các đặc điểm cơ bản của ẩm thực Việt Nam gồm: Ẩm thực Việt thường ngày; ẩm thực Việt trong bữa cỗ, tiệc; ẩm thực Việt trong ngày lễ tết.

Về ẩm thực thường ngày:  Phân tích những nguyên liệu chế biến thường ngày và cách thức ăn uống;

Về ẩm thực trong bữa cỗ, tiệc: Phân tích sự khác biệt giữa bữa cỗ và tiệc; Phân tích các món ăn và nguyên tắc ngồi ăn trong bữa cỗ và tiệc.

Về ẩm thực Việt Nam trong ngày lễ tết: Những ngày lễ tết tiêu biểu và văn hóa ẩm thực trong đó.

       Chương III: Ẩm thực Việt Nam theo vùng miền

Phân chia Văn hóa ẩm thực Việt Nam theo 3 vùng miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và những nhân tố góp phần hình thành đặc điểm ẩm thực vùng miền;

Mỗi vùng miền đó tập trung phân tích những trung tâm ẩm thực tiêu biểu.

      Chương IV: Văn hóa ẩm thực với hoạt động du lịch

Tập trung đánh giá tầm quan trọng của ẩm thực trong hoạt động du lịch đồng thời phân tích xu hướng kinh doanh ẩm thực giai đoạn hiện nay.

Giới thiệu đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả những giá trị của văn hóa ẩm thực Việt Nam phục vụ phát triển du lịch giúp sinh viên hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học trong quá trình làm việc sau này.

Kết thúc mỗi chương có bài tập ôn tập và bài tập tự ôn tập giúp sinh viên củng cố lại những kiến thức đã học. Ngoài ra giáo trình Văn hóa ẩm thực Việt Nam còn có phần tài liệu tham khảo ở cuối .   

      Bạn đọc có thể tham khảo trực tiếp  cuốn sách thú vị này tại đây: tại Trung tâm Thông tin- Thư viện theo đường link này : https://lib.dhhp.edu.vn