Giáo trình Âm nhạc 1

0
120 tr
Tiến sĩ Trần Quốc Tuấn, Thạc sĩ Nguyễn Thế Hùng
.MB ( 0 )

          Sự hình thành lý thuyết âm nhạc có từ rất sớm trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên, những tài liệu đã được xuất bản hiện nay chỉ mang tính chuyên sâu (dành cho các đối tượng sinh viên học chuyên về âm nhạc), nên không thể áp dụng hoàn toàn hoặc không đầy đủ nội dung phù hợp để dạy cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Nhận thấy việc biên soạn một tài liệu đầy đủ, thống nhất và phù hợp với nội dung chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học ở Trường Đại học Hải Phòng là rất cần thiết. TS. Trần Quốc Tuấn và Ths. Nguyễn Thế Hùng đã cùng nhau biên soạn ra cuốn Giáo trình Âm nhạc 1 để áp dụng dành riêng cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học của trường, Giáo trình được biên soạn theo hướng ứng dụng bài tập và thực hành nhiều hơn.

          Bố cục của Giáo trình được chia làm 2 phần và 6 chương; ở cuối mỗi chương đều có phần Câu hỏi ôn tập và bài tập ứng dụng:

Phần I: Lý thuyết âm nhạc cơ bản (trong phần này sẽ có 5 chương);

Chương 1: Âm thanh và phương pháp kí âm

Chương 2: Nhịp điệu - Các loại nhịp - Nhịp độ

Chương 3: Quãng

Chương 4: Hợp âm

Chương 5: Điệu thức

Phần II: Thực hành

Chương 6: Xướng âm ghép lời các bài hát tiểu học

          Phần cuối Giáo trình Âm nhạc 1 còn có phần phụ lục để giới thiệu các đề cương chi tiết của học phần âm nhạc1. Điều này sẽ giúp người học có thêm cái nhìn tổng quát nhất về học phần mình đang học. Bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách thú vị này tại đây: Giáo trình Âm nhạc 1 và có thể mượn trực tiếp tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Hải Phòng: https://lib.dhhp.edu.vn