Vận đơn điện tử và khả năng áp dụng ở Việt Nam

Giáo dục 2015
155
PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
.MB ( 0 )

      Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Các thông điệp dữ liệu điện tử được sử dụng thay thế cho các chứng từ giấy truyền thống ngày càng phổ biến. Việc phát hành và sử dụng vận đơn điện tử trong vận chuyển hàng hải và giao dịch thương mại quốc tế đã bước đầu được áp dụng trên thế giới và đã thể hiện được rất nhiều điểm ưu việt so với quy trình truyền thống.

     Chính vì những lý do trên, việc nghiên cứu về hoạt động của vận đơn điện tử và khả năng áp dụng ở Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng, vô cùng cấp thiết trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cuốn sách vận đơn điện tử và khả năng áp dụng ở Việt Nam của Phó Giáo sư tiến sỹ Nguyễn Thái Sơn cung cấp các thông tin cơ bản về vận đơn điện tử, quy trình phát hành và sử dụng vận đơn điện tử tại một số hệ thống trên thế giới như Bolero.net, e - B/L Korea... Đồng thời tiến hành đánh giá khả năng, điều kiện áp dụng tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thực hiện, triển khai vận đơn điện tử tại Việt Nam.

   Cuốn sách gồm 3 chương:

    Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử và vận đơn đường biển.

    Chương 2: Vận đơn đường biển điện tử.

    Chương 3: Khả năng áp dụng vận đơn đường biển điện tử trong hoạt động giao dịch, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam.

Bạn có thể tham khảo  cuốn sách thú vị này tại đây:Vận đơn điện tử và khả năng áp dụng ở Việt Nam và có thể mượn tại Trung tâm thông tin Thư viện trường Đại học Hải Phòng theo đường link sau:https://lib.dhhp.edu.vn